Hakkımızda

Uzman Ekibimizle Hizmetinizdeyiz

Mim Hukuk Bürosu, Ankara merkez olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

Uzman Ekibimizle Hizmetinizdeyiz
Uzman Ekibimizle Hizmetinizdeyiz

Tecrübemizi Keşfedin

Hizmetlerimiz

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, borçlunun borçlarını ödeyemediği durumlarda alacaklının alacağını tahsil etmesini ve borçlunun mali durumunu düzenlemesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu alan, alacaklıların haklarını koruyarak alacaklarının t...

Devamı...
Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, sağlık sektörü ve sağlık hizmetleriyle ilgili yasal düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Sağlık hukuku, tıbbi uygulamalar, hastane yönetimi, sağlık sigortası, hastane hastaları ve sağlık profesyonelleri arasındaki ili...

Devamı...
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Mim Hukuk Bürosu, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukuk firmasıdır. Müvekkillerimize çeşitli gayrimenkul işlemleri ve sorunları konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz. Gayrimenkul hukuku, mülkiyet, satış, kir...

Devamı...
AİHM ve AYM Bireysel Başvuru

AİHM ve AYM Bireysel Başvuru

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız bir mahkemedir. AİHM, bireylerin ve kurumların AİHS kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerinin korunmasından soru...

Devamı...
İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır ve işverenlerle çalışanlar arasındaki hak ve sorumlulukları belirler. İşçi ve işveren arasındaki sözleşmelerden işe alım sürecine, işçi haklarından iş güvencesine ...

Devamı...
Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku, bir kişinin veya kurumun, başka bir kişiye veya kuruma zarar vermesi sonucu ortaya çıkan maddi veya manevi zararların tazmini için düzenlenen hukuk dalıdır. Tazminat davaları, haksız eylemler, sözleşme ihlalleri, trafik kazala...

Devamı...
Aile Hukuku (Boşanma, Velayet, Mal Paylaşımı vd.)

Aile Hukuku (Boşanma, Velayet, Mal Paylaşımı vd.)

Aile Hukuku, aile ilişkileri, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır. Aile içi ilişkilerde doğan hukuki sorunları ele alırken, insanların haklarını ve çıkarlarını koruyarak adaletin sağlanmasını...

Devamı...
İdare Hukuku

İdare Hukuku

Türkiye'de işletmeler ve vatandaşlar, idare hukuku kapsamında birçok karmaşık konuyla karşılaşmaktadır. Bu nedenle, Mim Hukuk olarak idare hukuku hizmeti sunmakta ve müvekkillerimize en iyi şekilde destek olmaktayız. ...

Devamı...
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Vergi, hem bireyler hem de işletmeler için önemli bir finansal yükümlülüktür. Vergi ödemekle birlikte, vergi hukukuna uymak da bir zorunluluktur. Vergi hukukuna uymamak veya hatalı işlem yapmak, mük...

Devamı...
Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, bir kişinin vefatı sonrasında mirasının nasıl dağıtılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda, mirasçıların hakları, miras paylaşımı, mirasın reddi, vasiyetname düzenlemeleri ve miras davaları gibi konular yer alır. Mim ...

Devamı...
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, suçlar ve suçluların cezalandırılmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda, suç işleyenlerin yargılanması, savunması, ceza indirimi ve ceza infazı gibi birçok konu yer alır. Mim Hukuk Bürosu olarak, müvekkil...

Devamı...
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku, kişiler veya tüzel kişiler arasındaki hukuki ilişkilerde ortaya çıkan alacak ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar Hukuku, ticari işlemlerden günlük hayatta karşılaşılan alım-satım ...

Devamı...
Whatsapp ile görüş