AİHM ve AYM Bireysel Başvuru

AİHM ve AYM Bireysel Başvuru

AİHM ve AYM Bireysel Başvuru

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) taraf olan Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bağımsız ve tarafsız bir mahkemedir. AİHM, bireylerin ve kurumların AİHS kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerinin korunmasından sorumludur. Mim Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize AİHM'ye bireysel başvuru sürecinde danışmanlık ve temsil hizmetleri sunuyoruz.

AİHM ve Bireysel Başvuru hizmetlerimiz şunları içermektedir:

  1. Başvuru Değerlendirmesi: Müvekkillerimizin yaşadığı insan hakları ihlallerini ve mağduriyetlerini değerlendiriyoruz. AİHS kapsamındaki haklarını ve başvuru yapma sürecini anlamalarına yardımcı oluyoruz.

  2. Bireysel Başvuru Hazırlığı: Müvekkillerimiz için AİHM'ye yapılacak bireysel başvuruların hazırlanmasında destek sağlıyoruz. Başvuru dilekçesinin, kanıtların, delillerin ve diğer gerekli belgelerin düzenlenmesine yardımcı oluyoruz.

  3. AİHM Başvuru Takibi: Başvurunun AİHM tarafından alınması ve işleme alınması sürecini düzenli olarak takip ediyoruz. Müvekkillerimiz hakkında gelişmeleri zamanında bildirerek, sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.

  4. Mahkeme Temsili: Müvekkillerimizi AİHM'de temsil ediyoruz. Mahkeme süreci boyunca savunma ve argümanlarını hazırlıyor, müvekkillerimizin haklarını etkili bir şekilde savunmak için çaba gösteriyoruz.

  5. Alternatif Çözüm Yolları: AİHM'ye başvuru öncesi, mümkünse, alternatif çözüm yollarını araştırıyoruz ve müvekkillerimize bu yönde danışmanlık sağlıyoruz.

  6. Karar Uygulaması: AİHM tarafından verilen kararların takibini yapıyor ve gerekli hukuki süreçlerle kararların yerine getirilmesini sağlamak için müvekkillerimizi yönlendiriyoruz.

AİHM ve Bireysel Başvuru hizmetlerimiz, insan haklarına saygı ve adaletin sağlanması temelinde yürütülmektedir. Müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde korumak için AİHM'nin prosedürlerini ve içtihatlarını yakından takip ediyoruz.

Unutmayın ki, AİHM'ye bireysel başvuru süreci karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektiren bir alandır. Mim Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu süreçte profesyonel rehberlik sağlamak ve haklarını etkin bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer AİHM ve Bireysel Başvuru hizmetlerimizle ilgileniyorsanız, iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz ve sizinle detaylı olarak görüşebiliriz.

Whatsapp ile görüş